Spjelkavik Skolekorps

Musikk er det eneste verdensspråket som ikke trenger å bli oversatt.

Velkommen til Spjelkavik Skolekorps


Spjelkavik Skolekorps sokner til Spjelkavik barneskole. Skolen og korpset ligger i bydelen Spjelkavik som er den største bydelen i Ålesund. Byen er verdenskjent som jugendby, en byggestil som ble brukt for å reise byen på nytt etter en utslettende bybrann i 1904.

Spjelkavik Skolekorps har i dag 45 medlemmer i musikk, drilltropp, juniorkorps og aspirantkorps. Korpset ble etablert i 1953, og er snart 70 år. I 1953 fant voksenkorpset Musikklaget Brage ut at de hadde en rekke instrumenter til overs. Samtidig var korpset i behov for nye musikanter og fremtidig rekruttering. Derfor ble det bestemt av bygdas unge gutter skulle få bruke instrumentene til å danne et skolekorps.
Søk
Driftes av Styreportalen AS