Samspill

Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode.

Mestring

Barnet lærer å spille et instrument, utvikler seg hele tiden og opplever mestring.

Fellesskap

Barna er gode med hverandre, og skaper vennskap for livet på øving, turer, kurs, seminarer.

Alle er med

Hvert barn starter på sitt nivå og alle er likeverdige.

Trygghet

Gi barnet en trygg oppvekst og en hobby for livet.

Velkommen til oss 

Spjelkavik Skolekorps sokner til Spjelkavik barneskole. Skolen og korpset ligger i bydelen Spjelkavik som er den største bydelen i Ålesund. 

Hvilket instrument liker du?

Søk
Driftes av Styreportalen AS